Andligt, spirituellt, själsigt eller existentiellt?

1 post / 0 new
Erik Wennergren
Andligt, spirituellt, själsigt eller existentiellt?

Jag upplever att vi är många som tycker att den djupare dimensionen saknas på de flesta håll i samhället. Att många går med existentiella tankar men att normen är att vi inte pratar den. Även när vi pratar om den så gäller det att förhålla sig till vissa ramar. Ämnet väcker mycket rädsla hos många. Lite som att om ordet kommer upp så finns det en baktanke om missionerande, sekt-tänk, hjärntvätt etc. Jag har personligen varit en sökare och diskuterat med människor från alla möjliga olika trossystem och kulturer. Jag försöker mer hitta gemensamma nämnare och se likheter snarare än skillnader. Ju mer jag har utforskat, desto mindre handlar det om en specifik form. Det handlar mer om en personlig upplevelse. Den formen av personliga upplevelser av en djupare mening i tillvaron känner jag är viktig för att leva ett hållbart liv. Därför funderar jag på om vi ska skriva in något av orden i rubriken i vår vision. På så sätt kan vi tala till andra som också upplever bristen på det perspektivet i övriga samhället. Spirituellt eller själsligt är kanske de ord jag föredrar mest, eftersom kyrkan använder sig mycket av ordet andligt och existentiellt antyder ett mer intellektuellt förhållningssätt snarare än ett upplevelse-baserat. Vad tycker ni?