Mantrasång

 

Mantrasång är ett meditativt sätt att skapa musik tillsammans. Eller för att vända på det; Ett musikaliskt sätt att meditera tillsammans. Träffarna är upplagda som en kamratcirkel vilket innebär att vi turas om att leda gruppen i mantran/meditativ musik.

Om du vill veta hur det kan låta så finns det en inspelning från Vinterfest för Själen. 

 

Upplägget

Då traditionen har sina rötter i Indien är många av låtarna på språket sanskrit men vi har även sjungit jojk och låtar på både engelska och svenska.

Deltagarna får gärna ta med sig ett instrument. Hittills har vi haft gitarr, cello, trumma, flöjt, digerido, m.fl. Det är medlemmarna i gruppen som skapar innehållet.

Vi har hittills haft en fast tid varje onsdag klockan åtta i Studieförbundet Vuxenskolans källarlokal på Litsvägen 22. Eventuellt förlägger vi starttiden lite tidigare under höstterminen. Tack vare stöttning från Studieförbundet Vuxenskolan är träffarna gratis. Välkommen!

 

Platsen

Mantrasången hålls oftast i källaren på Litsvägen 22. Vid vackert väder kan det hända att vi flyttar oss till Campus, då vid den lilla dammen i parken. Litsvägen är en tvärgata som börjar vid nedre norra hörnet av campus och går mot lugnvikshållet. Det finns skyltar för "studieförbundet vuxenskolan" och "centerpartiet" på fasaden av byggnaden vi är i.

Ingången till källaren finns inne på gården på baksidan.

Är vi på Campus möts vi för det mesta ändå först på Litsvägen för att plocka med oss något att sitta på. 

 

Texter

Det här är de texter vi brukar sjunga. Du kan även ladda hem dem som PDF-fil om du vill skriva ut dem.

 

Om mani padme hum (lyssna på youtube)

Om mani padme hum

 

Back to the sea (lyssna på youtube)

The river is flowing

flowing and growing

the river is flowing

back to the sea

 

Mother Nature carry me

your child I'll allways be

Mother Nature carry me

back to the sea

 

Humi Hum Brahm Hum (Am) (lyssna på youtube)

Humi Hum Brahm Hum

"Vi är vi. Vi är ett."

 

Kali Ma (A)

Kali Ma. Durga Ma. Laksmi Ma. Sawaswati Ma. Uma Ma. Gaia Ma. Moder Jord. Kali Ma

"En hyllning till den feminina/moderliga kraften"

 

Om Nama Shivaya (Bm) (lyssna på youtube)

Om Nama Shivaya, Om Nama Shivaya

Shivaya Namaha, Shivaya Namah Om

"Att kalla på sitt högre jag för att få hjälp att lösa upp egot."

 

Ong Namo Guru Dev Namo (G) (lyssna på youtube)

Ong Namo Guru Dev Namo (x2)

Guru Dev Guru Dev Namo... Ong Namo

Guru Dev Guru Dev Namo... Guru Dev Namo

"Jag hälsar den obegränsade kreativa kraftern och den inre visdomen som för mig från mörker till ljus"

 

Asatoma Ma

Asatoma Ma Sat Gamaya

Tamaso Ma Joytir Gamaya

Mrityor Ma Amrtam Gamaya

 

"From delusion lead me to truth

From darkness lead me to light

From death lead me to immortality"

 

Radhe Radhe Govinda (se youtube för en version som har lite annan melodi men som är väldigt gullig)

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda

Vrindavana Candra

Anantanatha Dinabandhu Radhe Govinda

Pandarinatha Panduranga Radhe Govinda

Vrindavana Candra

Anantanatha Dinabandhu Radhe Govinda

 

Radhe Govinda

Radhe Govinda

 

Elementen (på spanska)

Tierra mi cuerpo

Agua mi sangre

Aire mi aliento

Fuego mi espiritu

 

"Jorden är min kropp

Vattnet är mitt blod

Luften är andetag

Elden är min själ"

 

I am the light of the soul (lyssna på youtube)

I am the light of the soul

I am beautiful

I am bountiful  

I am bliss

I am

I am

 

The way of the heart (lyssna på youtube)

Let the way of the heart

let the way of the heart

let the way of the heart

shine through

 

Love upon love upon love

All hearts are beating as one

 

Light upon light upon light

Shining as bright as the sun

 

Sa Re Sa Sa (lyssna på youtube)

Sa Re Sa Sa

Sa Re Sa Sa

Sa Re Sa Sa

Sa Rung

Hare Re Hare Hare

Hare Re Hare Hare

Hare Re Hare Hare

Hare Rung

 

“That Infinite Totality is here, everywhere.

That creativity of God is here, everywhere.”

 

Ajai alai (Lyssna på youtube)

Ajai Alai

Abhai Abai

Abhoo Ajoo

Anaas Akaas

Aganj Abhanj

Alakkhe Abhakkh

Akaal Dy-aal

Alaykh Abhaykh

Anaam Akaam

Agaah Adhaah

Anaa-thay Pramaa-thay

Ajonee Amonee

Na Raagay Na Rangay

Na Roopay Na Raykhay

Akarmang Abharmang

Aganjay Alaykhay

 

"Invincible Indestructible

Fearless Unchanging

Unformed Unborn

Imperishable Etheric

Unbreakable Impenetrable

Unseen Unaffected

Undying Merciful

Indescribable Uncostumed

Nameless Desireless

Unfathomable Incorruptible

Unmastered Destroyer

Beyond birth Beyond silence

Beyond love Beyond color

Beyond form Beyond shape

Beyond karma Beyond doubt

Unconquerable Indescribable"

 

I love my heart

I love my heart and soul

I love all humanity

Join hearts and souls together

Love, peace and harmony

Love, peace and harmony

 

Lu La-a Lu La Li

Lu La-a Lu La La Li

Lu La-a Lu La-a Li Lu La

Lu La-a Li Lu La

Lu La-a Li Lu La

 

Long time sun (lyssna på youtube)

May the long time sun

Shine upon you

All love surround you

And the pure light within you 

Guide your way home

Guide your way home

Guide your way home

 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa

Ärad vare Den Välsignade, Värdige och Fullständigt Upplyste

 

Golden feather

ahoya hey,

ahoya how,

ahoya hey,

ahoya how,

 

We're gonna find our piece of mind

we're gonna find it here together

We're gonna find our piece of mind

we're gonna find it here together

 

ahoya hey,

ahoya how,

ahoya hey,

ahoya how,

 

we're gonna sing this sacred song,

we're gonna call it The Golden Feather,

we're gonna sing this sacred song,

we're gonna call it The Golden Feather

 

Guru guru (lyssna på youtube)

Guru Guru Wahe Guru

Guru Ram Das Guru.

 

Mahadeva

HARA HARA MAHADEVA

SHAMBO KASHI

VISHWANATHA GANGE

 

Sapta Loka Mantra

Om Boho

Om Bavaha

Om Swaha

Om Maha

Om Janaha

Om Tapaha

Om Sat jam

 

Maha Mrutyunjaya Mantra (lyssna på youtube)

Om Trayambakam Yajamahe

Sugandihm Pusti Vardanam

Urvarukamiva Bhandanaan

Mrityor Muksi Yamamritat 

 

Om swaha bhuwa buhu

Om sahah yum aum om

 

Om aum yum sahah

Om bhur bhuwa swaha

 

Shiva shambo (lyssna på youtube)

Jaia jaia shiva shambo (x4)

Maha devi shambo (x4)

Shiva shiva shiva shambo (x4)

Maha deva shambo (x4)

 

Hare krishna, hare rama (lyssna på youtube)

Hare krisha, hare krishna

Krishna krishna, hare hare

Hare rama, hare rama

Rama rama, hare hare

 

Saraṇāgamanaṃ (Tagande av tillflykter)

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyam’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyam’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyam’pi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyam’pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyam’pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyam’pi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

 

Pañca sīla (Fem föreskrifter)

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Surāmeraya majja pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

 

Jag åtar mig träningsföreskriften

... att avstå från att ta liv

... att avstå från att ta det som inte är givet

... att avstå från att missbruka (sexuella) sinnesnjutningar

... att avstå från falskt tal

... att avstå från alkohol och andra bedövningsmedel som fördunklar sinnet

 

Bansuri (Bm)

Bansuri Bansuri Bansuri Shyama Ki (x2)

He Rama, He Krishna, He Buddha, He Jesus, He Allah

O My Lord... Be with me, O My Lord... Set me Free

Om My Lord... Give Darshan,

Bansuri Bansuri Bansuri Shyama Ki (x2)

"Hylla det gemensamma inom olika religiösa och spirituella inriktningar"