Policy för event i kalendern

Bakgrund

Grönt Samskapande siktar på att hemsidan ska vara en plattform som samlar information om personlig utveckling och hållbar livsstil i Östersund. Kalenderfunktionen är en del i det. 

Dock är det viktigt att notera att kalendern inte är en allmän anslagstavla där vad som helst ska hamna. Evenemangen måste i någon mening dels kvalitetsgranskas innan de läggs upp, och dels passa med en gemensam nämnare för vad medlemmarna i föreningen står för och är intresserade av. Exakt vad det senare betyder är föremål för löpande diskussion på medlemsmöten.

Det är helt okej att tipsa Grönt Samskapande om nya evenemang, men det är i slutänden föreningen (i praktiken webredaktören/redaktörerna) som självständigt beslutar om ifall något ska listas eller inte. För evenemang som inte passar in här hänvisar vi till facebookgruppen "Vad händer i och runt östersund".

 

Saker vi vill ha med

Rent generellt, saker vi tycker passar in:

 • Föreläsningar (kommersiella eller inte) som rör vårt område
 • Studiecirklar/kurser (kommersiella eller inte) som rör vårt område
 • Aktiviteter där deltagarna tillsammans gör något för sitt eget välbefinnande (yoga, qigong, tai chi, meditation...) 
 • Workshops / samskapande där deltagarna tillsammans skapar något inom vårt område
 • Aktiviterer inom delningsekonomi

 

Saker vi inte vill ha med

Saker som vi helst inte vill ha in:

 • Politiska aktiviteter (demonstrationer, rekryteringskampanjer för partier...) 
 • Religiösa aktiviteter (bönemöten, bibelstudier...)
 • Saker som allmänt betraktas som mysticism (Seanser, tarot...)
 • Saker som i huvudsak verkar ägnade åt att kosta mycket pengar men som har tveksam vinning för deltagarna
 • Saker som är så dyra att det är osannolikt att vanligt folk har råd att delta
 • Saker vi betraktar som skadliga för miljön
 • Saker vi betraktar som skadliga för deltagarna
 • Saker som spontant känns off-topic (kurs i pardans, studiecirkel om akvarellmålning...) trots att det i princip matchar punkterna vi vill ha med
 • Evenemang där alkohol finns med som en framträdande del i bilden