Protokoll från styrelsemötet 2016-09-18

Närvarande 

Patrik, Joel, Tomas, Ida

 

Bankkonto

Vi måste ha specifika, namngivna, personer som firmatecknare. För närvarande Patrik och Ida. Det blir dessa som också får hålla i bankdosorna. 

Patrik och Ida försöker styra upp så bankgrejerna går igenom till slut.

 

Adressändring

Vi skickar in begäran om adressändring så att posten istället hamnar hos SV.

 

Hållbarhetsfestivalen

Vi ska ha ett bord på hållbarhetsfestivalen, det kostar inget. Vi får se om någon står där eller om vi bara lägger ut flyers. 

 

Samskapandemötet på torsdag

Vi borde på något sätt försöka beskriva en gräns för vad GS gör så att folk inte börjar hitta på allmänna kulturarrangemang.

Vi kommer testa att göra lite youtubegrejer.

 

Samarbetsavtal

Det är på gång samarbete med Ecocaféet, och det är åtminstone på diskussionsbasis med Tingshuset och Yoga Shala. 

Patrik pratar igenom samarbetsavtal med Annika på SV, så att det går iland

 

Principdiskussioner

Ida styr upp att vi har en diskussion om ambition, avgränsning och arbetsplan i GS. Vi bör försöka få ner ramarna för vad vi gör och inte gör på pränt. När detta är gjort kan vi lyfta resultatet till ett medlemsmöte.