Styrelsemöte 2016-05-21

Styrelsemöte, Grönt Samskapande, 2016-06-21

 

Dagordning

  1. Syfte med föreningen
  2. Personligt fokus
  3. Utse (formella) roller
  4. Hemsida
  5. Regga förening
  6. Jämtställdhet
  7. Medlemsavgifter
  8. SV-pengar
  9. Bankkonto
  10. Övriga frågor

Syfte

Läser upp syftet igen. Konstaterar att det inte kräver åtgärd.

Personligt fokus

Joel fokuserar på att vara sekreterare / webredaktör, koncentrerar sig annars på att delta i personlig utveckling -aktiviteter

Roland börjar titta på var man kan söka medel.

Mikaela utåtriktat informationsarbete. Sociala medier.

Erik fokuserar aktiviteter hållbar livsstil, få sånt att flyta

Patrik utåtriktad, bygga varumärke, anordna aktiviteter, t.ex föreläsningar. Gärna samordnat med verksamhetsutvecklarrollen. 

Utse formella roller, firmatecknare

Styrelsen beslutar att alla i styrelsen är firmatecknare. Roland och Patrik skriver under blankett om ansökan om orgnr

Mikaela funkar som kommunikatör

Roland funkar som kassör

Ordförande / kontaktperson är Patrik

Hemsida

Erik ser till att styra upp beskrivningen av föreningen under kvällen

Registrering / ansökan om org.nr

Roland driver frågan om att få in ansökan.

Jämställdhet

Allmän diskussion om ifall vi har en strukturell diskriminering mtp könsfördelning i styrelse. Rent allmänt ska vi arbeta för jämställdhet och synliggöra normer. Erik ska undersöka lite hur läget ligger till i kontextet.

SV-pengar

Vi kan skjuta på frågan om SV-pengarna, men när saken blir aktuell (när vi har ett konto) kan vi fakturera

Medlemsavgift

Vi bordlägger ärendet tills det finns ett konto

Bankkonto 

Vi bordlägger ärendet tills det finns ett konto

Övrigt 

Vi bör ha en facebookpolicy, typ max tre poster per dag.

Nästa möte onsdag 29:e 19:00