Styrelsemöte 2016-07-20

Närvarande

  • Mikaela
  • Joel
  • Roland
  • Patrik

 

Hänt sen sist

Föreningen är numera registrerad (vi har fått tillbaks papprena från skatteverkete). Det innebär i någon mening att vi äger termen "grönt samskapande". Kvarstår att fixa bankkonton.

Det finns numera en kalenderfunktion på hemsidan, där vi kan lägga upp evenemang vi tror är intressanta för medlemmarna. 

 

Syfte och vision

Diskussion om syfte och vision med föreningen.

Vi konstaterar att det är en bra idé att inrikta arbetet på "guider till hållbar livsstil och personlig utveckling i östersund" (i praktiken genom att fylla på hemsidan). Nytt med detta är att vi alltså inte enbart fokuserar på saker vi själva skapar, utan istället även guidar/länkar till sådant som är näraliggande som andra skapar. Det här ryms redan i vad som står i stadgar och övriga dokument, så det är inte ett beslut som förändrar något formellt, utan mer en strategisk grej. 

 

Policy för kalendern

Diskussion om mer specifikt vilka evenmang/grupper vi kan tänka oss att göra reklam för. Vi konstaterar att det finns en hel del som visserligen teoretiskt ryms inom vårt fält, men som vi ändå inte vill stå för. Det går därmed inte att acceptera vad som helst till kalendern. Vi beslutar att i princip acceptera det förslag till policy som lagts fram, med justeringen att det visst bör gå att göra reklam för kommersiella händelser (tänk t.ex om en ny ekobutik har lansering). Joel justerar för diskussionerna. 

 

Hälsoyran

Patrik fixar klart sista justeringarna på den poster som ska användas. Vi kommer i princip dela bord med SV snarare än att ha eget bord. Patrik kommer ha en föreläsning fredag, även om det just nu är lite oklart om det blir kl 15 eller 18. 

 

Hösten

Diskussion om att vi borde ha aktiviteter vid terminsstart, möjligen som alternativ till den traditionella nollningen.

 

Nästa möte

Nästa möte är 3:e augusti.