Styrelsemöte 2016-08-03

Närvarande

  • Roland
  • Joel 
  • Patrik

 

Sen senast

Genomgång av de aktiviteter som genomförts under hälsoyran och i surfbukten. Även om det var lite glest vid borden har det kommit en del personer på specifika aktiviteter (t.ex mantrasången).

 

Medlemsmöte

Vi behöver har ett medlemsmöte, preliminärt 15:e kl 18-20. Då bör det diskuteras terminsstarten, vilka aktiviteter som ska genomföras under hösten och försöka dra igång team. Övriga punkter är eventuellt uppföljande årsmöte samt medlemsskap/avgift.

 

Övrigt

Vi kommer behöva producera flyers för våra aktiviteter.