Styrelsemöte 2016-08-22

Närvarande

  • Roland
  • Patrik
  • Tomas
  • Joel

 

Pengar, bank och medlemskap

Roland och Patrik bör ordna med bankkonto den kommande veckan. Vi behöver inte skaffa något kort till detta, vi klarar oss utan så länge.

Så småningom bör vi börja samla in medlemsavgifter, men det får vänta tills vi har bankkonto.

Roland gör en översikt över vilka föreningsbidrag som går att söka.

Ida verkar ha börjat rådda i medlemsregister, så vi delegerar utan att fråga till henne att fortsätta med det.

 

Hemsida, kommunikation, kalender

Patrik startar ett nyhetsbrev via e-post. Vi avvaktar med att bygga upp någon teknisk infrastruktur kring det här tills vi ser att det håller.

Vi borde paxa grontsamskapande@gmail.com

Kalendern borde vara startsida på hemsidan.

För publika event som annonserats på annan plats behöver vi inte diskutera med arrangören innan vi länkar till arrangemanget från kalendern. Skriver vi något längre om en organisation bör vi av artighetsskäl prata med dem dock.

Det är viktigt att det finns ordentligt med events i kalendern inför terminsstart.

 

Intromässa, terminsstart

Patrik har bokat bord på intromässan. 

Till terminsstar bör vi ha flyers för våra aktiviteter uppsatta på anslagstavlorna på MIUN.