Styrelsemöte 2017-04-11

Närvarande: Patrik, Erik, Tomas, Joel

 

Avtal SV

Styrelsen beslutar acceptera utkast v 1.3 av avtal med SV i princip. Några punkter behöver diskuteras en vända till med SV för att de ska vara med på båten.