Vill du ha access till forumet?

1 post / 0 new
joepal
Vill du ha access till forumet?

Den här sidan är i huvudsak öppen för alla som är intresserade. För att få access till forumet kan du logga in via facebook. Tryck då först på "mitt konto"

 

Tryck sen på "Facebook login":

 

Sidan grönt samskapande frågar då facebook om du är inloggad där. Om facebook svarar ja, och talar om vad du heter, så litar vi på det och låter dig skriva i forumet. Inga uppgifter om dig i övrigt sparas på grönt samskapande. T.ex är det bara facebook som ser vad du anger som lösenord. 

Om du behöver tillgång till mer än forumet, t.ex för att redigera kalendern eller liknande, måste du ha ett manuellt skapat konto.